Perła Borów

Ośrodek Sportowo – Rehabilitacyjny

oferuje odpłatne zabiegi rehabilitacyjne w gabinecie.

Posiadamy wpis do rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych : OD/04/1/21 , wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nr 000000238576 oraz wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/22/06/21

Dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej i własnej bazie zabiegowej jesteśmy w stanie zaoferować Państwu szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych:

•​Laseroterapia,
•​Elektroterapia,
•​Krioterapia miejscowa,
•​Magnetoterapia
•​Hydroterapia
– Bicze szkockie
– Kąpiele wirowe kończyn dolnych i górnych
– Kąpiele perełkowe całego ciała
•​Sonoterapia,
•​Sollux
•​Kinezyterapia, ćwiczenia indywidualne i grupowe,
•​Masaże lecznicze,
•​Drenaże limfatyczne i pneumatyczne.

Specjalizujemy się w leczeniu:

• Chorób zwyrodnieniowych, 
• Chorób układu oddechowego, 
• Schorzeń neurologicznych, 
• Spadku siły mięśniowej i zaników mięśniowych,
• Osteoporozy,
• Chorób geriatrycznych,
• Schorzeń ortopedycznych, 
• Otyłości. 

Świadczenia rehabilitacyjne będą wykonywane na podstawie przedstawionych przez pacjentów skierowań lekarskich, które muszą zawierać :

• Dane pacjenta,
• Rozpoznanie w języku polskim,
• Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
• Choroby przebyte i współistniejące oraz przyjmowane leki ,
• Podpis i pieczęć lekarza,
• Rozpiskę zabiegów fizjoterapeutycznych.

Osobom niepełnosprawnym przysługuje możliwość uzyskania dofinansowania z PFRON.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem usług oraz zapisów

Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych

Zabieg Cena za 1 zabieg Cena za 10 zabiegów
Elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy DD, ID, Traberta, Tens) 10 zł 90 zł
Laseroterapia miejscowa 10 zł 90 zł
Krioterapia miejscowa 12 zł 100 zł
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości 12 zł 110 zł
Ultradźwięki 12 zł 110 zł
Sollux 10 zł 70 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa 25 zł 150 zł
Kąpiel wirowa kończyn górnych 20 zł 120 zł
Kąpiel perełkowa /wirowa 35 zł 190 zł
Bicze szkockie 25 zł 190 zł
Terapia indywidualna dobrana do potrzeb pacjenta 80 - 100 zł 490 zł
Masaż pneumatyczny 40 zł 300 zł
Masaż limfatyczny 80 zł 400 zł
Masaż leczniczy 30 min 100 zł 700 zł
Kinesiotaping 35 zł 200 zł

* Zabiegi będą wykonywane po przedstawieniu przez pacjentów skierowania lekarskiego.
** Konsultacja lekarska i kierowanie na zabiegi dostępne w ośrodku, dla zorganizowanych grup pacjentów.