Regulamin rezerwacji

 

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 52 333 99 98 , 570 080 862 lub mailowo recepcja@perlaborow.pl

2. Rezerwację dokonuje się na nazwisko osoby lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji. Wplata zadatku oznacza potwierdzenie oraz akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz wysłanym mailem potwierdzeniu.

4. Potwierdzona rezerwacji i następnie nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 100% wartości wykupionej usługi.

5. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

6. Wpłaty zadatku w terminie zgodnym i wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.

7. Zadatek za rezerwację jest bezzwrotny. Ośrodek zachowuje zadatek na mocy art. 394 par. 1 i 2 KC.

8. Faktura VAT na zadatek jest wystawiana w ciągu 7 dni od wpłaty po wcześniejszym zgłoszeniu. W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę a nie osobę fizyczną rezerwujący zobligowany jest do podania danych firmy podczas dokonywania rezerwacji. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury vat na firmę.

9. Pozostała kwota do zapłaty płatna jest w dniu przyjazdu.

10. Ośrodek zobowiązany jest do pobierania opłaty klimatycznej, którą przekazuje na rzecz Urzędu Gminy w Osiu . Kwota opłaty zgodnie z obowiązującą stawka.

11. Niestawienie się gościa w Ośrodku do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczna z anulacją rezerwacji z pobytu, jeśli gość wcześniej nie powiadomił Recepcji. (rezerwacja z zadatkiem)

12. Niestawienie się gościa w ośrodku do godziny 22.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (rezerwacje bez zadatku).

13. Zmiana terminu – nie dotyczy Pakietów okazjonalnych typu : Wielkanoc, Długi Weekend Majowy, Długi Weekend Czerwcowy, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester. Zmiany terminów w pakietach wiosennych, letnich, jesiennych oraz zimowych są możliwe w okresie, w którym obowiązuje dany pakiet na minimum 30 dni przed planowanym przyjazdem. Zmiana terminu może być dokonana jednorazowo przez jednego klienta.