Strefy ogólnodostępne
 
 1. Prosimy o zwrócenie uwagi na wszelkie informacje rozlokowane na terenie ośrodka.
 2. W częściach wspólnych wprowadziliśmy nakaz korzystania z maseczek. Prosimy o dopełnienie obowiązku noszenia maseczek na terenie ośrodka.
 3. Prosimy o zachowanie przepisowego, 2-metrowego dystansu między Państwem a innymi Gośćmi oraz pracownikami ośrodka zarówno w recepcji jak i w pozostałych przestrzeniach ogólnodostępnych.
 4. W Ośrodku Perła Borów mogą przybywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi.
 5. W miejscach ogólnodostępnych ośrodka rozlokowane zostały dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk i instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie z udostępnionych środków przy każdym wejściu do poszczególnych przestrzeni. Ze szczególną dokładnością dezynfekujemy windy oraz toalety, poręcze na klatkach schodowych w częściach wspólnych. W toaletach ogólnodostępnych znajdą Państwo mydło antybakteryjne, środek do dezynfekcji rąk, instrukcję dotyczącą mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz maseczki.
 6. W naszym obiekcie Goście maja dostęp do informacji i instrukcji bezpieczeństwa zastosowanych w związku z COVID-19 w formie plakatu dostępnego na tablicy informacyjnej  w lobby 
 7. Regularnie przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.
 
Recepcja
 
 1. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, przed rozpoczęciem meldunku w przypadku   widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem Pracownik Recepcji ma prawo nie zameldować Gościa.
 2. Do Recepcji podejść można w maseczce oraz po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni. W tym celu przy wejściu do  ośrodka oraz w obszarze recepcji przygotowaliśmy płyny dezynfekujące, prosimy o ich użycie przed przystąpieniem do meldowania.
 3. Goście są oddzieleni od pracownika Recepcji płyta z tworzywa plexi. 
 4. Do Recepcji zapraszamy tylko 1 osobę, która zamelduje wszystkie pozostałe osoby, z którymi przyjechała.
 5. Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry.
 6. Podczas meldunku prosimy o podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia oraz o stosowaniu się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa w obiekcie. W przypadku odmowy podpisania oświadczeń Pracownik Recepcji ma obowiązek odstąpienia od procesu meldunku.
 7. Blat recepcji, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez pracowników.
 8. Recepcja prowadzi sprzedaż produktów ochrony: rękawiczki, maseczki.
 9. W recepcji dostępne są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 10. Zachęcamy do dokonywania opłat bezgotówkowo.
 
Pokoje
 
 1. Pokoje sprzątane są według nowo obowiązujących procedur sanitarnych uwzględniających wzmożoną dezynfekcję urządzeń, przedmiotów wyposażenia oraz powierzchni dotykowych będących w pokoju.
 2. Personel sprzątający wyposażony jest w maseczki i jednorazowe rękawiczki, które są utylizowane po zakończeniu sprzątania danego pokoju.
 3. Po każdym pobycie pokój jest obowiązkowo wietrzony , na życzenia Gości przed planowanym przyjazdem ozonowany (za dodatkową opłatą) po wcześniejszym zgłoszeniu.
 4. Serwis pokoi odbywa się tylko na życzenie Gościa pod jego nieobecność w godzinach 10:00-14:00 po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji 
 5. W trosce o bezpieczeństwo Gości usunęliśmy z pokoi wszelkie zbędne przedmioty, informatory i dekoracje.
 6. Pościel i ręczniki, prane są w temperaturze 60oC z dodatkiem odpowiednich detergentów.
 
 
Strefa Rozrywki
 1. Przed wejściem do pomieszczenia strefy rozrywki rozlokowane zostały dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk i instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie z udostępnionych środków przy każdym wejściu do poszczególnych przestrzeni.
 
Pracownicy
 1. Wśród naszych pracowników wdrożone zostały odpowiednie procedury. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS. Kierownictwo Ośrodka regularnie sprawdza temperaturę przebywających na terenie obiektu pracowników. Do obsługi Gości, dopuszczone są jedynie osoby bez niepokojących symptomów chorobowych, zabezpieczone w środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, jednorazowe rękawiczki.